Søknadsfrist møtevirksomhet

Starter

Oya International speedmeeting2023

Denne ordningen er skreddersydd for møter med relevante internasjonale aktører som skal generere nye oppdrag eller avtaler.

Det kan søkes om tilskudd til reise- og overnattingsutgifter, samt deltakeravgift til viktige konferanser. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad, men søknadsbeløp kan ikke overstige kr. 20.000. Nedre grense er kr. 5.000.