Tons of Rock

Starter  —  Slutter

Oslo, Norge

Tons Of Rock

Endelig tid for Norges største rockefestival på Ekebergsletta igjen

Tons of Rock inviterer nok en gang til internasjonalt delegatprogram under årets festival. Formålet er å skape en møteplass og arena for at bransjen kan etablere dialog med tanke på å skape nye muligheter i form av konkrete oppdrag/konserter, og partnerskap innen promotion, booking, og artistutvikling. Videre skal prosjektet skape presse og oppmerksomhet rundt norske aktører i bransjen

Deltakerne representerer bredden av roller i musikkbransjen, og inkluderer nasjonale og internasjonale deltakere fra bl.a. Sverige, UK, Tyskland, USA, Tsjekkia og Sør Amerika.

Delegatprogrammet skal bringe sammen deltakerne rundt Tons of Rock og temaet "How Festivals Bring The Industry Together". Dette vil være et tema som adresseres gjennom aktiviteter over fire dager.

Delegatprogrammet har mottatt tilskudd via Music Norways arrangørtilskudd.

Fra Music Norway vil Pål Dimmen og Karoline være med på programmet.