Ultima sitt internasjonale delegatprogram

Starter
Fra  —  Til

OSLO, Norge

Ultima War requiem

EA hadde en del spørsmål om veien videre i oktober, så vi tar et ekstra møte for å avklare hva vi tenker blir best for veien videre for nåværende EA og neste gjeng.

Deltakelse på Ultimafestivalens gjesteprogram gir en unik mulighet til å møte noen av de beste internasjonale aktørene i musikkbransjen gjennom formelle og uformelle aktiviteter. Du vil få mulighet til å etablere kontakt med aktører du kan møte resten av festivalen.

Besøksprogrammet samler kunstneriske ledere, presse og utøvere fra sentrale institusjoner innen kunstmusikkfeltet, og har etablert Ultima som en sentral møteplass for den internasjonale bransjen. Deltakelse forutsetter at søkeren er arrangør eller innenfor norsk musikkbransje. Sammen håndplukker Ultimafestivalen, Music Norway, og Utenriksdepartementet gjester fra våre internasjonale nettverk. Totalt deltar ca. 45 representanter fra internasjonal presse og musikkbransje.

Festivalens hovedtema er i 2022 Freedom is around the corner. Etter to år med pandemi trodde vi endelig at vi skimtet lyset i enden av tunnelen, da vi hørte krigens støy og så verdensordenen bli rystet på uforutsigbare måter. En situasjon som også minner oss om at friheten konstant må kjempes for og finnes rett rundt det neste hjørnet. Når friheten er truet trenger vi kultur og musikk mer enn noensinne! I år feirer Ultimafestivalen friheten slik vi kjenner den i dag: livet i den sosiale sfæren, med felles opplevelser, utopiske drømmer, naturens ufravikelige plass i livene våre.

Når: 15.-18. september 2022

Målgruppe: Internasjonal musikkbransje og presse med hovedvekt på kunstmusikkfeltet.

Søknadsfrist: 23. juni 2022

Søkere som får plass på programmet får beskjed så snart søknadene er behandlet etter søknadsfristen.