Alexander Aga Røynstrand

Vinner av Landskappleiken i 2019.

Alexander Roynstrand (photo: Knut Utler)
Alexander Røynstrand er plukket ut som en av seks artister til å spille på Showcase Scotland i Glasgow 2024 (foto: Knut Utler)

Alexander Aga Røynstrand har dei siste åra markert seg som ein av dei aller fremste utøverane på hardingfele i landet og kan smykke seg med tittelen meisterspelemann. På Landskappleiken i 2019 gjekk han av med sigeren i A-klassa for hardingfele, og vann med det kongepokal.

Hans musikalske uttrykk byggjer på det tradisjonelle hardingfelerepertoaret i Hardanger med Knut Hamre og Anders Kjerland som dei fremste ideala. Han har likevel gjennom mange år som solo hardingfelespelar funne fram til personlege tolkingar og er særs oppteken av kva han ynskjer å formidle gjennom musikken.

Ambisjonane til Alexander er å kunne leve av og arbeide som soloutøvar på hardingfele og soleis også kunne vidareføre Hardangertradisjonen til dei neste generasjonane. Han ynskjer også å leggje til rette for at flest mogeleg vert eksponert for folkemusikk og at alle veit om denne fantastiske musikken og tek ulike typar publikum som ei gledeleg utfordring. Alexander er klar over at han aldri kjem til å kunne bli ferdig med å utforske tradisjonen sin og å vidareutvikle sine eigne tankar kring den og sitt eige musikalske uttrykk - men seier at dette er ein stor motivasjon for å halde fram som musikar.