Inger Hannisdal

Musiker, komponist

EX.TRA22, Global Music Match 2022

Inger Hannisdal

Musiker og komponist Inger Hannisdal arbeider i skjæringspunktet mellom folkemusikk, jazz- og samtidsmusikk. Hun studerte arabisk musikk og fiolin ved Université Antonine i Libanon, og spiller også tradisjonsmusikk fra Midtøsten i flere ensembler. Hun har hatt bestillingsverk til Global Oslo Music og på Riksscenen, og kommer med sin første utgivelse som bandleder og komponist for sitt eget ensemble høsten 2022.

Som komponist søker hun måter å tenke melodi og harmoni på som går utenom vestlig temperert intonasjon, ved å hente fram tonene som ligger mellom de tolv tangentene i oktaven på klaveret. Med en forkjærlighet for asymmetriske rytmer og en særlig interesse for mikrotonalitet, henter hun inspirasjon både fra norsk folkemusikk og fra arabisk maqam, og utforsker spesielt likhetstrekkene mellom disse.