Kim Dürbeck

Aktivist, artist, elektronisk musikkprodusent og miljøarbeider fra Sandefjord. Kim er en del av Music Norways "Endringsagentene"

Endringsagent

Kim Dürbeck

Dürbeck bruker sin posisjon til å gi unge den hjelpen han selv skulle ønske at han fikk da han var ung. Hans overordnede mål inkluderer opplysning om tilskuddsordninger, samt kompetanseheving blant ungdom innenfor musikkproduksjon og DJ’ing. Han jobber tett med unge og motiverer dem til å se at det finnes flere uttrykksformer man kan jobbe med i musikk, og tilbyr utstyr og hjelp til de som ikke har økonomi til å støtte dette selv.

Sammen med FellesForum jobber han nå med å sørge for en reell medvirkning og gi lokale minoritetsgrupper anledning til å fremme sine synspunkter og diskutere saker med sentrale politikere og forvaltning. Målet er å styrke og forbedre inkludering i Sandefjord.