Louisa Palmi

Louisa Palmi (f. 1995) er en innovativ komponist, lydkunster og musiker fra Tromsø

KUPP 2.2

Louisa Palmi Danielsson (Foto: Ingeborg Zackariassen)
Louisa Palmi Danielsson (Foto: Ingeborg Zackariassen)

Louisa kombinerer elektronikk, 3D-lyd og avansert teknologi og jobber ofte med dans, installasjon og performance. I sine komposisjoner inspireres Louisa av det arktiske landskapet og viser en sterk nysgjerrighet på verden og samfunnsfenomener. Hun bruker organiske lyder og bevegelser i sitt lydmateriale. Verkene utforsker levende og skiftende lydbilder som er basert på tydelige teksturer og vekslende lyder.

På kort tid har Louisa fått mye oppmerksomhet, og hennes verk har blitt presentert mange steder i Europa, som for eksempel Inkonst (Malmö), Palace of the Grand Dukes (Vilnius), Sentralen (Oslo), Insomnia Festival (Tromsø), 3:e Våningen (Göteborg) og Verona Resona (Verona). Louisa har samarbeidet med flere etablerte artister, blant annet Per Martinsen (Mental Overdrive) og Toby Kassel (koreograf).

www.palmi.org