Maja Linderoth

Svensk komponist bosatt i Oslo

KUPP 2.0

DEV Maja3319

Maja Linderoth (f. 1989, Göteborg) er en svensk komponist bosatt i Oslo. Hun begynte å studere komposisjon med Per Magnusson i Stockholm i 2011 etter å ha studert piano og musikkteori ved de kommunale musikkskolene i Norberg og Fagersta og bl.a. retorikk og medisin ved Uppsala universitet. Komposisjonsstudiene fortsatte ved Gotlands Tonsättarkola 2012-14, etterfulgt av Norges musikkhøgskole og Universität der Künste i Berlin (Erasmus +) med en grad i 2018 fra bachelorstudiet i komposisjon.

Hun har samarbeidet med bl.a. Faint Noise, Det Norske Solistkor, Cikada og Oslo-Filharmonien, og blitt fremført i en rekke land i Europa samt i USA, bl.a. på Ultima (NO), Usedomer Musik Festival (DE), Svensk Musikvår (SE), The Look + Listen Festival (US), Ung Nordisk Musik Festival (IS, SE) og ISCM World New Music Days (NZ).Linderoth er interessert i persepsjon, arbeidet med tid og relasjonen mellom lydhendelser: at en hendelse påvirkes av hva som som skjer i forkant og hva som kommer etterpå. Hun er også interessert i møtet mellom lyd og andre medier, deriblant bilde, bevegelse og film.