Martyna Kosecka

Komponist, utøver og forsker

Martyna Kosecka

Martyna Kosecka er en polsk komponist, utøver og forsker innen ny musikk, bosatt i Norge siden 2019. Hun studerte komposisjon og orkesterledelse ved musikkakademiene i Kraków og Katowice i Polen. Gjennom sin musikk, eksperimenterer hun med alternative former for stemming, mikrotonalitet, og elektroakustisk behandling av lyd. Med engasjement og nysgjerrighet, leker Kosecka med oppfattelser av tid og fokuserer på å hente ut klanglige kvaliteter fra hver individuelle lyd gjennom en mikroperspektivisk tilnærming.