OZAS

Band

EX.TRA22

ozasband.com/
OZAS foto Iris Egilsdatter

OZAS består av frontfigurene, søstrene Risten Anine og Sara Marielle Gaup, med musikerne Andreas Mjøs (produsent og live-musiker), Torben Snekkestad, Knut Aalefjær og Terje Johannesen. Musikken er basert på joik og Risten Anine og Sara Marielle er begge tradisjonelle og moderne joikere og kulturbærere. Noen av deres musikalske motivasjoner å bidra til forflytning av kunnskap mellom generasjonene, kulturbevaring og utvikling. OZAS utgjør plattformen som søstrene bruker for å dele temaer som ligger deres hjerter nærmest, derav navnet OZAS (betyr i lomma nærmest hjertet, i barmen på klærne).

Et av målene for prosjektet er å speile det som skjer innad i det samiske samfunnet og samtidig vil OZAS skape debatt omkring temaer som de mener bør taes opp i samfunnene, både de samiske og i majoritets-samfunnene.

Folk i hele Sápmi snakker nå om dekolonisering, og emner som har vært tabu begynner så smått å taes opp. Målet for søstrene er å inspirere til og å presentere måter å ta opp disse temaene. Låtene Risten Anine og Sara Marielle lager handler blant annet om identitet, fornorskning, psykisk helse og ytringsfrihet, men også kjærlighet, styrke, søsterskap og kulturell “medisin”.