Sital Panesar

Sital Panesar er grunneleggeren av MusicaTherapy.

Paneldeltaker

musicatherapy.com
Patel

Etter lang fartstid innen veldedighetsorganisasjoner, samt å støtte musikere i privat praksis, grunnla Sital MusicaTherapy, med fokus på emosjonell og mental helse samt velvære for musikere (og andre i bransjen) med bakgrunn fra en etnisk minoritet. Sital bruker sin brede erfaring fra bransjen til å tilby skreddersydd støtte rundt kulturelt mangfold, arv, generasjonstraumer og identitet. Hun har også spesialisert trening og erfaring med å jobbe med seksuelle helserelaterte problemer og seksuelle traumer.

Sital er utdannet ved University of East London, hvor hun også tilbyr sin ekspertise som foreleser og via veiledning på studieveilednings- og psykoterapiprogrammet. Hun er en integrerende terapeut, og bruker et bredt spekter av tilnærminger for å skreddersy øktene sine basert på individuelle klienter. Først og fremst mener hun at det å bygge et terapeutisk forhold basert på tillit og empati er nøkkelen.