Steinar Yggeseth

Steinar Yggeseth er en komponist fra Oslo, med utdannelse fra Norges Musikkhøgskole.

KUPP 2.0

DEV Steinar3247

Hans musikk har ofte basis i ulike klanglige kvaliteter, og spiller seg ut et sted imellom klang og tone. I sine verk er det lyden eller lydmodeller som er gjenstand for utforskning i musikken.

Ofte er improvisasjon eller improvisatoriske elementer en del av Yggeseths verk, enten som ledd i komposisjonsprosessen, eller inkorporert i verkets framføring.