Tine Surel Lange

Komponist og interdisiplinær kunster med base i Lofoten

KUPP 2.0

DEV Tine3265

Tine Surel Lange (f. 1989, Hadsel) er en komponist og interdisiplinær kunster med base i Lofoten. Hennes arbeide tar form av eksperimentell instrumentell- og elektroakustisk komposisjon, installasjon, performance og audiovisuelle arbeider. I arbeidene hennes – som alle har utgangspunkt i organisk materiale – fokuseres det på sted og rom, lyd og lytting, og hvordan konnotasjoner farger hvordan vi lytter til og opplever et verk. I de seneste årene har hun fokusert på å abstrakte instrumentalverk, 3D-lyd, lydlige objekter, lyd til sceniske produksjoner, og på konseptuelle arbeider for lyd og video – gjennomsyret av en fascinasjon for magisk realisme og menneskeartens (kommende) undergang.