Tze Yeung Ho

Endringsagent

Tze Yeung Ho foto Dante Thelestam
Tze Yeung Ho (foto: Dante Thelestam)

Tze Yeung Ho er en aktiv norsk samtidskomponist med kantonesiske røtter. Han vokste opp mellom Oslo, Alta og Toronto, og bor for tiden i Helsingfors etter et par år i Tallinn. Med sin flerkulturelle bakgrunn har språklige lyder manifestet seg som en viktig kilde for inspirasjon i Tze Yeungs musikk. Tze Yeungs arbeid tar sitt utgangspunkt i møtet mellom musikk og språk, med spesielt fokus på fonetikk og møtepunkter mellom skandinavisk, finsk-ugrisk og kinesisk litteratur. (Mis)forståelse er altså et sentralt tema i hans musikk. Tze Yeungs trespråklige kammeropera minn(i)e ble nylig fremført i Estland og han har vært deltaker på Music Norway og Norsk komponistforeningens KUPP 2.0 program for komponister.