Balansekunst

Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Samarbeidsnettverk

balansekunstprosjektet.no
Balansekunst

Balansekunst er en samlende ressurs for hele kunst- og kulturfeltet, fra musikk, scenekunst og billedkunst til arkitektur, litteratur, film og mote. De tilbyr kurs, veiledning og verktøy for mangfoldsarbeid, og benytter et bredt mangfoldsbegrep som inkluderer kjønn, funksjonsevne, etnisitet, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, alder og klassebakgrunn.