Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening arbeider for profesjonelle komponisters politiske, økonomiske, faglige, og sosiale rettigheter. Våre medlemmer skaper blant annet lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og korpsmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. Foreningen har som mål å forsvare opphavsretten, styrke arenaer for bruk av norsk musikk og skape muligheter for en stor bredde av ulike uttrykk, som alene kan oppfattes som smale, men som i sin helhet utgjør musikklivets sprengkraft.

Samarbeidspartner

komponist.no
NKF
Norsk Komponistforening