Norske Konsertarrangører

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 400 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.

Samarbeidspartner

konsertarrangor.no
NKA