Oslo World

Festivalen arrangeres hvert år i uke 44, i tillegg står stiftelsen Oslo World i dag for en rekke arrangementer gjennom året.

Samarbeidspartner

osloworld.no
OSLO WORLD LOGOS

Oslo World er en av Europas ledende festivaler for musikk fra Latin-Amerika, Afrika, Asia og Midtøsten.

Oslo World har vokst gjennom årene. Sjangerspennet er blitt større og det utenommusikalske programmet, bestående av seminarer, kunstutstillinger og andre uttrykk, er blitt mer og mer ambisiøst for hvert år. Mer enn noensinne eksisterer festivalen i kraftfeltet mellom kunstneriske uttrykk og politiske debatter, noe som også kommer til syne i temaet vi velger oss hvert år, som er retningsgivende både for den musikalske og den utenommusikalske bookingen. Oslo World har blant annet invitert aktivister, designere, kunstnere, arkitekter, dansere og skuespillere til Oslo.