Talent Norge

Talent Norge er til for å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere. Siden opprettelsen i januar 2015 har selskapet bidratt til etablering av talentsatsinger innen kultur til en verdi av 335.6 millioner kroner. Av disse kommer over 194,5 millioner kroner fra 46 ulike private bidragsytere. Satsingene representerer over 600 talentutviklingsplasser i året og er fordelt på 52 pågående satsinger som i hovedsak går over tre til fire år. Talent Norge eies av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten ved Kulturdepartementet.

Samarbeidspartner

talentnorge.no
Talent Norge