Tempi

Organisasjonen styrker, utvikler og støtter dansk folk, world og beslektede musikksjangere i Danmark og utlandet.

Tempi logo Black 2x