Vestnorsk jazzsenter

Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter (VNJS) er et regionalt produksjons- og kompetansesenter med formål å formidle levende musikk forankret i jazz og lignende uttrykk gjennom konsert- og turnévirksomhet, primært på Vestlandet. Kompetanseutvikling, talentutvikling og pedagogisk virksomhet hører også inn under senterets kjernevirksomhet.

Vestnorsk Jazzsenter (logo)