Kunstmusikk Storbritannia

Introduksjon

 • Orkestre og ensembler

  Flere av de største byene i Storbritannia har egne symfoniorkestre med varierende størrelse og popularitet. En survey publisert av Association of British Orchestras (ABO) i 2017 viser at publikumet til de top syv orkestrene i Storbritannia har vokst med 7% til 4.84 millioner siden 2013. Samtidig har inntekten gått ned med 5%, i tillegg til 11% kutt i statlig finansiering.

  Residencies

  Flere av spillestedene og festivalene tilbyr lengre residencies. Programmene varierer i stor grad med tanke på varighet, lokasjon og finansiell støtte. Enkelte har egne søknadsordninger for internasjonale søkere. Noen er spesialisert på musikk, andre vektlegger tverrkunstneriske samarbeid og bruk av ny teknologi. På hjemmesiden til organisasjonen ResArtists kan man søke seg frem til residencies i hele verden.

  Innen flere felt finnes det konkurranser som kan bidra til internasjonal oppmerksomhet. The Leeds International Piano Competition, James Mottram International Piano og Scottish International Piano Competition er eksempler innen klavermusikk, St. Martin’s Chamber Music Competition for yngre kammermusikere, BBC Cardiff Singer of the World for sangere, og Donatella Flick Conducting Competition for dirigenter. På nettsiden til WFIMC finnes et register hvor man kan søke blant konkurranser verden over.

  Om du ikke er i Storbritannia eller har planlagt en tur på en stund finnes det flere gode nettverksarenaer i Norge. På Ultimafestivalen, Borealis, Festspillene i Bergen, Punkt og Only Connect er det hvert år internasjonal bransje til stede. Flere av festivalen inviterer i samarbeid med Music Norway til internasjonale delegatprogram. Følg med på www.musicnorway.no for informasjon om hvordan du kan søke om å delta på programmene.

  Det finnes flere festivaler i Storbritannia hvor internasjonal bransje møtes, og noen av festivalene i listen over har slik profil. I tillegg arrangerer flere seminarprogram på dagtid. Huddersfield Contemporary Music Festival er et eksempel på en festival som dette.

  Ulike bransjeorganisasjoner som MMF (Music Manager Forum), MPA (Music Publishers Forum), PRS for Music (Music Copyrights, Royalities and Licensing) og AIM (Association for Independent Music) arrangerer kurs, seminarer og nettverksarrangementer for sine medlemmer.

  Media og pressedekning

 • The Guardian, The Daily Telegraph, Independent og Sunday Times Culture veier tungt med tanke på omtale. The Guardian er avisen som tradisjonelt har vært mest ‘musikkvennlig’. Overraskende nok har antallet musikkmagasin økt de siste årene, i tillegg til antallet nettsteder og blogger, med flere som dekker musikk enn tidligere.

  Rhinegold Publishing er en av Storbritannias ledende forlag for kunstmusikk, og utgir magasiner som Opera Now, Classical Music, Early Music Today, International Piano og Choir and Organ.

  I tillegg eksisterer det noen bransjenettsider som det kan være lurt å følge med på. Music Week fokuserer på nyheter om britiske musikkbransje. Classical Music Magazine er spesialisert på det klassiske feltet.

 • Management og booking

 • Andre nyttige lenker

  ISCM (International Society for Contemporary Music)
  Sound and Music (Nasjonal veldedighetsorganisasjon for nyskrevet musikk)
  IAMA (Organisasjon for management som jobber med klassisk musikk)
  Ulysses Network (Europeisk nettverk for samtidsmusikk)
  Association of British OrchestrasMusic TankMusic Ally

  Organisasjoner som representerer musikkbransjen:

  UK MusicAIM (uavhengige plateselskap)
  AIF (uavhengige festivaler)
  BASCA (Låtskrivere, komponister og rettighetsinnhavere)
  BPI (Plateselskap)
  CPA (Promotører)
  MMF (Music Management Forum)
  FAC (Featured Artists Coaliation)
  MPA (Publishere)
  MU (Musicians Union)
  PPL (Record industry PRO)
  PRS For Music (song industry PRO)
  ERA (Entertainment Retailers Association)

  Dette veikartet er utviklet av Sigrid Traasdahl.