Bli med på NOMEX Trade Mission til Mexico

Bli med på et spennende delegasjonsprogram i Mexico City sammen med Nordisk musikkbransje.

Skrevet av Tina Brodal 15.06.2023

Skjermbilde 2023 06 15 kl 13 50 48 [*]
25.-28. september 2023 er det klart for et Nordisk Trade Mission til Mexico.

Fakta/målgruppe

Når: 25.- 28. september.

Aktivitetstype: Markedsinnsikt og internasjonal nettverksbygging.

Sjanger: Hovedvekt innenfor pop/rock/elektronisk

Søknadsfrist: 29.06.2023

Er du klar for å jobbe målrettet mot nye markeder? Nå har du muligheten til å søke om deltakelse for ditt selskap i et spennende delegasjonsprogram i Mexico City 25.-28. september, sammen med musikkbransje fra hele Norden! Kan forlenges til 29. september hvis man ønsker å være med på Marvin Festival konferansedag.

Søknadsfrist 29. juni. Søknadsskjemaet finner du lengst ned på siden. Fyll inn på engelsk.

Målsettingen er å øke markedskunnskap og nettverk i et spennende marked i rask vekst. Mexico City er kjent for sin rike musikkhistorie og levende musikkscene, og det er et marked med stor interesse for nordisk musikk. Mexico og hele Latin Amerika- regionen har en stor konsumentvekst innen musikk, spesielt innen streaming men har også en rekke store festivaler.

Markedet byr på store muligheter for et bredt spekter med internasjonale artister, opphavere og selskap. Landets nærhet til USA gjør det også til en viktig port inn i det Latin Amerikanske musikkmarkedet generelt. I følge IFPI´s Engaging With Music rapport fra 2022 er Mexico av de fem landene i verden som hører mest på musikk via betalingsabonnement på stremingtjenester.

Bygg relasjoner og møt viktige aktører
Som deltaker i delegasjonen får man over 4 dager få en unik mulighet til å lære mer om markedet, møte viktige aktører og bygge relasjoner som vil bygge grunnlaget for å lykkes i markedet. Aktører som Youtube, Universal, Industria Works mfl. er allerede bekreftet i programmet som settes sammen av Music Norways markedsveileder Malfi Dorantes fra selskapet MalfiCo.

Utover det oppsatte programmet vil delegatene kunne utvide reisen sin og delta på Marvin festivalen. Marvin fungerer som en bransjefestival og inkluderer en seminardel (i mindre skala).

Trade missionen passer for musikkselskap med virksomhetsområde innen management, plateselskap og forlag som ønsker å utvide sine klienters virksomhet i det meksikanske markedet.

NOMEX er et samarbeid mellom musikkeksportkontorene i Norden. Delegasjonen til Mexico City ledes av Music Export Danmark. Trade mission gjennomføres med tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

En plass i NOMEX-delegasjonen gir deg:

  • Et skreddersydd program med B2B, panelsamtaler, presentasjoner, firmabesøk, markedsveiledning og nettverksarrangement. Inkluderer lokal transport
  • Reisetilskudd på 12 000 NOK
  • Akkreditering til Marvin Festival

Slik søker du:

Søknadsskjemaet finner du lengst ned på siden. Fyll inn på engelsk.

Det er begrenset med plasser og kun profesjonelle selskap med en representant kan delta. Reisetilskuddet fordrer deltakelse i hele det NOMEX-programmet.

Søknadene kan avvises på administrativt grunnlag hvis de faller utenfor retningslinjene for prosjektet eller er svært mangelfullt utfylt.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt, om eventuelle tilskudd som mottas og om eventuell deltakelse innvilges. Søker er selv ansvarlig for nødvendig godkjennelse fra eventuelle andre søknaden omfatter og at informasjonen som oppgis i søknaden er riktig.

Music Norway følger offentlighetsloven. Søknader og tilhørende dokumenter er i utgangspunktet offentlige, med noen unntak som er spesifisert i loven. Dette gjelder for eksempel forretningshemmeligheter og personlige opplysninger. Alle kan søke om innsyn i Music Norways søknader, og vi saksbehandler alle innsynskrav i henhold til offentleglova og forvaltningsloven.