En veileder til mangfold i musikkbransjen

På Åpent Hus presenterte Balansekunst og Music Norway en veileder for flerkulturelt mangfold i norsk musikkbransje.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 19.05.2021

Dorapneren
Fv. Yunus Daar, Roza Aghili Taslimi, Victoria Øverby Steinland, Einar Idsøe Eidsvåg og Samsaya Sharma.

I veilederen som ble presentert på Åpent Hus vil man kunne få tips til hvordan aktører i musikkbransjen kan jobbe for økt mangfold. I panelet satt Yunus Daar, Samsaya Sharma, Roza Aghili Taslimi og Victoria Øverby Steinland, moderert av Einar Idsøe Eidsvåg.

Tiltakene som foreslås i veilederen retter seg mot arbeid for flerkulturelt og synlig etnisk mangfold, da Endringsagentene baserer rådene på sine egne erfaringer. Mange av tiltakene er likevel overførbare til alle former for mangfold.

Endringsagentene er et råd for større flerkulturelt mangfold i musikkbransjen som ble satt sammen i desember 2019 for å utfordre Music Norway til å jobbe med mangfold på arbeidsplassen, i prosjektene og ute i musikkmiljøene der Music Norway opererer.

Roza Aghili Taslimi er Endringsagent, koordinator for gruppen og har laget mangfoldsveilederen for Music Norway i samarbeid med Balansekunst.

- For meg så var det viktig å ikke tilby noen “quick fix”, men å jobbe ut en veileder som respekterer arbeidet som trengs å gjøres for en mer inkluderende musikkbransje. Jeg har et håp med denne veilederen at flere kan se seg selv som en mulig “døråpner”. Det unike med denne veilederen er at det er en kombinasjon av erfaringer fra Endringsagentene, knyttet opp mot kunnskapen til Balansekunst, sier Taslimi.

En rik musikkbransje trenger låter, album, videoer og konsertopplevelser som forteller ulike historier og tilbyr et mangfold av stemmer, perspektiver og uttrykk. Flere og mer mangfoldige talenter å jobbe med skaper mer ny musikk, nye publikumsgrupper og markeder, og mangfold bidrar til innovasjon og bredde, heter det i veilederen.

- Å jobbe med inkludering, rekruttering og mangfold i alle former er noe som må jobbes med hver dag. Men å ha noen som guider og en liste som hjelper deg i gang er ikke så dumt, takk for at dere har laget denne til meg og alle andre! Denne skal både ligge på pulten min og den skal brukes på interne møter, når vi lager konferanser og rundt middagsbordet hjemme. Nå er det hverdagsinnsatsen som teller, ikke skippertaket. Vi håper denne veilederen vil bidra til at du også når frem til flere og blir en døråpner, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

For meg så var det viktig å ikke tilby noen “quick fix”, men å jobbe ut en veileder som respekterer arbeidet som trengs å gjøres for en mer inkluderende musikkbransje.

— Roza Aghili Taslimi

Balansekunst er en forening bestående av over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Balansekunst er en samlende ressurs for hele kunstfeltet, fra musikk og scenekunst til billedkunst og fotografi, og legger et bredt mangfoldsbegrep til grunn for sitt likestillingsarbeid.

- Det hender man møter på spørsmål og dilemmaer i mangfoldsarbeid, og her tilbyr vi definisjoner, tips, tiltak og perspektiver som kan rydde opp litt. Med denne veilederen håper vi å gi musikkbransjen fornyet motivasjon til å jobbe bedre med mangfold, sier Victoria Øverby Steinland i Balansekunst.

Roza Aghili Taslimi har vært prosjektleder for utarbeidelsen av veiledere. Arbeidsgruppen har bestått av Samsaya Sampda Sharma, Kim Thanh Ngo, Johanna Alem. Victoria Øverby Steinland i Balansekunst har skrevet teksten, mens Siri Haugan Holden og Eivind Breilid og har stått for korrektur.