Fem millioner til ung kulturnæring

By:Larm, Creo og MØST lanserer tilskuddsordningen Neste generasjon, i samarbeid med Oslo kommune.

Skrevet av Tina Brodal 06.08.2021

Ordningen skal blant annet bidra til at unge kulturnæringsaktører lettere kommer i virksomhet etter pandemien, at næringslivet tar aktivt i bruk kunstneriske uttrykk i en gjenåpningsfase i Oslo, og til å koble næringsaktører med profesjonelle unge kulturnæringsaktører.

Søk her, frist 15. august.

– Å rekruttere og styrke nykommerne i kulturbransjen er en uvurderlig del av by:Larms mandat. Vi har i flere år hatt ungdomsprogrammet by:Larm Ung som en sentral del av festivalen. Vi er veldig glade for at vi har fått byrådet med på å gjennomføre Neste generasjon. Denne tilskuddsordningen blir et stort løft for bransjens unge, sier Erik Egenes, pressesjef i by:Larm.

–Dette er en veldig god ordning, og jeg håper at våre medlemmer bruker den aktivt til å skape mer aktivitet, sier Jan Koop i Creo Oslo.

Ramme på fem millioner kroner
Neste generasjon har en ramme på fem millioner kroner. Ordningen dekker opp mot 80% av honoraret til kulturnæringsaktører under 29 år som hyres til produksjonen det søkes om. Det kan være produksjoner i enhver profesjonell sammenheng der det trengs et kunstnerisk uttrykk, som for eksempel tv/radio/media/nett, film, sceneproduksjon, litteratur, design, og så videre.

Vi gleder oss til å se at kulturaktører og selskaper kan gjennomføre prosjekter de har hatt på vent, og at unge kreative får ferske oppdrag.

— Leif Haaland,kommunikasjonsrådgiver i MØST

Søknadene behandles månedlig av et fordelingsutvalg nedsatt av by:Larm, Creo og MØST. Du kan søke tilskudd på mellom 10 000 og 100 000 kroner. Det er oppdragsgiver som søker, men både oppdragsgivere og unge kulturnæringsaktører oppfordres til å ta initiativ til nye oppdrag eller arbeidsforhold.