by:Larm

Nordens viktigste møteplass for musikkbransjen

Samarbeidspartner

bylarm.no
Bylarm

by:Larm er en årlig festival og konferanse med oppstart i 1998. I begynnelsen flyttet festivalen rundt i ulike byer i landet, men har siden 2008 hatt tilhold i Oslo.

by:Larm består av både en konferanse og en festivaldel. Konferansen er en møteplass for norsk og internasjonal musikkbransje. En rekke foredrag, seminar og debatter blir holdt på dagtid. Festivalen foregår på kveldstid og er åpen for publikum. Hovedfokus er å presentere artister som står på trappene til suksess enten i sitt hjemland eller internasjonalt

by:Larm International

Music Norway har i en årrekke samarbeidet med by:Larm om deres internasjonale program, der internasjonal bransje og presse inviteres til å delta på festivalen, i seminarprogrammet og møte den norske bransjen.