Forskningsrådet inviterer til webinar

En mulighet for kulturell og kreativ næring i Norge

Skrevet av Kristiane Lunde 04.02.2022

Nasa Q1p7bh3 S Hj8 unsplash
(foto: NASA / Unsplash)

Forskningsrådet, i samarbeid med Innovasjon Norge og HK-dir, inviterer til et digitalt seminar torsdag 10. februar kl 12.

EIT (European Institute of Innovation and Technology) har nylig lansert en utlysning for etablering av et nytt kunnskaps- og innovasjonspartnerskap, Knowledge and Innovation Community (KIC). Utlysningen er innrettet mot kulturell og kreativ næring/sektor.

For tiden dannes det konsortier på europeisk nivå, og det er viktig å diskutere muligheter for norsk deltakelse i dette strategiske initiativet – på tvers av aktører i kunnskapstrianglet. Arrangementet vil gi deltakerne muligheten til å forstå KIC-instrumentet og lære mer om hvordan en eventuell deltakelse i utlysningen vil kunne gi fordeler for norske aktører.

Utlysningen i EIT har frist 24. mars kl. 17.00 (CET).

Meld deg på webinaret HER.

Program:

12:00 Welcome

12:05 Introduction to EIT, Europe’s largest innovation ecosystem? Presentation of EIT model, impact, upcoming opportunities such as Call for a KIC for the Cultural and Creative Sectors and Industries in Europe. Katerina Sereti, Head of EIT Stakeholder Relations Section

12:30 How can cultural and creative Industries and sector in Norway benefit from joining forces in a Knowledge and Innovation Community?

  • Norwegian experiences with EIT KICs, Julie Christiansen, NCP EIT and Arild Smolan, EIT coordinator at NTNU

  • An opportunity scenario for Norway,Massimo Busuoli, Head of NTNU Brussels Office and Prof. Florian Schneider, Trondheim Academy of Fine Art. Faculty of Architecture and Design, NTNU

13:00 Discussion/Q&A-session

13:15 Closing remarks