Trender i norsk og internasjonal bransje

Kunnskapsoppsummering ble lansert på Åpent Hus. Les rapporten og se lanseringen her.

Skrevet av Kristiane Lunde 26.01.2022

Rapport - trender i norsk og internasjonal bransje

Music Norway lanserer en ny analyse av musikkbransjen og funnene ble kommentert av forskere og bransjen selv på Åpent Hus onsdag 26. januar.

Rapporten finnes HER.

Jostein Ryssevik i ideas2evidence lanserte rapporten. Anja Nylund Hagen (Kulturrådet) kommenterte på vegne av forskergruppen som har gitt innspill til rapporten, mens Aslak Klever (Popular Demand), Kristine Bjørnstad (777) og Joël Schwalenstöcker (Nordic Live) bidro med eksporterfaring og ideer for fremtiden.

Se lanseringen under:

Rapporten «Trender i norsk og internasjonal musikkbransje» beskriver utviklingen de siste 20 årene og viser hvordan musikkbransjen har utviklet seg i takt med digitaliseringen av distribusjonen og konsum, og hvordan den pågående pandemien, som har rammet bransjen hardt, har spilt en rolle i snart to år. Pandemien representerer en krise for musikkbransjen, men denne rapporten viser også at det er en viss grad av stabilitet og optimisme i bransjen, som har vilje til å se fremover.

Rapporten inneholder to kapitler som tar for seg utviklingen i hjemmemarkedet og internasjonalt, en ny Vekst-undersøkelse om fremtidsutsiktene til eksportrettet bransje i Norge, og en egen seksjon med intervjuer av norske bransjefolk med eksporterfaring som fargelegger rapporten.