Her er de norske Keychange delegatene

Charlotte Bendiks, ISÁK og Miss Tati er de første norske artistene som er valgt ut i talentutviklingsprogrammet til Keychange.

Skrevet av Tina Brodal 28.01.2020

Keychange delegater
Øverst fra venstre: Jennifer Gunn, Miss Tati, Kine Lundervold, Amira Mortaq Ali, ISÁK, Charlotte Bendiks.

I tillegg er Jennifer Gunn, Kine Lundervold og Amira Morstaq Ali valgt ut til å være de norske deltagerne i mentorprogrammet for andre bransjeaktører. Oslo World er en av de offisielle partnerfestivalene i Keychange 2.0, et prosjekt som tar sikte på å øke mangfoldet på den globale musikkscenen.

De norske artistene som er valgt ut til å delta i Keychange-programmet er DJ Charlotte Bendiks, den samiske popgruppen ISÁK og den moderne soulartisten Miss Tati. I tillegg er Jennifer Gunn, Kine Lundervold og Amira Morstaq Ali valgt ut til talentutviklingsprogrammet for bransjeaktører.

Artister og bransjeaktører fra 12 forskjellige land er blitt valgt ut av eksperter fra musikkbransjen for å delta i Keychanges talentutviklingsprogram i 2020. I alt ble over 650 søknader behandlet, og det er et stort spenn i tilfanget – fra den estiske sangeren og fiolinisten Maarja Nuut til den Belin-baserte popartisten DENA.

Keychange-prosjektet, som er ledet av Reeperbahn Festival, PRS Foundation og Musikcentrum Öst, tar sikte på å gjøre festivaler over hele verden mer mangfoldige gjennom insentiver, talentutvikling, åpne diskusjoner og samarbeid mellom festivaler.

Oslo World er en av 12 partnerfestivaler i Keychange i tillegg til de tre som sitter i ledelsen, og var blant de første festivalene som signerte løftet som lå i bunnen av Keychange 1.0. Ved å gjøre det, forpliktet vi oss til å oppnå 50/50 kjønnsbalanse innen 2022.

Oslo World, Talent Norge, Music Norway og Norsk Tipping er norske samarbeidspartnere i Keychange.

Keychange 2.0Programmet kickstartes i februar med et stort nettverkmøte i Stockholm. Reeperbahn Festival står for regien i samarbeid med PRS Foundation og Musikcentrum Öst. Målet er å gi de 74 deltagerne kunnskap og muligheter for å ta nye karrieresteg. De utvalgte er det første av tre kull som skal gjennomgå dette programmet som ble annonsert sommeren 2019.

I tillegg til nettverksmøtene og mentorprogrammet, vil deltagerne delta i kreative laboratorier på en av de 13 festivalene som er partnere i Keychange-programmet, hvor Oslo World er den norske partneren. Kunngjøringen av det første kullet kommer samtidig som antallet organisasjoner som har signert den felles målsetningen om kjønnsbalanse på festivaler har passert 300.Les Keychanges manifest her

Alexandra Archetti Stølen, festivalsjef Oslo World

– For Oslo World ligger det å jobbe for størst mulig mangfold, enten vi snakker om kjønn, sjanger og opphav, i hjertet av festivalen. Vår jobb er på mange måter å utjevne dette landskapet, og på den måten utvide hva både publikum og artister tenker er mulig. I det lange løp er økt mangfold på scenen en investering i større, mer variert publikumsmasse og i et større tilfang av interessante artister. Derfor er vi partnerfestival i Keychange. Oslo World hadde en kvinneandel på 60% i 2019, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Det at et prosjekt både ser på rekrutteringen på og bak scenen er en av nøklene til varig endring på musikkscenen. Det blir veldig spennende å følge den første gruppen med Keychange delegater, tre fantastiske artister og tre spennende bransjeaktører. sier festivalsjef for Oslo World, Alexandra Archetti Stølen.

Kathrine Synnes Finnskog, direktør, Music Norway

– Dette er et unikt program som kan gi mange unge jenter i musikklivet en erfaring og et nettverk tidlig i karrieren. Keychange 2.0 et viktig initiativ for at kvinnelige artister skal stille på lik linje med gutta når det gjelder hvem som skal bookes, snakkes eller spilles. Det er et program som både skal skjerpe oss i bransjen og få oss til å jobbe for bedre og mer likeverdige muligheter, men det gir også talentene muligheten til snakke sammen, jobbe sammen og dele erfaringer, nettverk. Det gir unge jenter en viktig stemme – tidlig nok. Det har vært viktig for Music Norway å følge med på Keychange, og vi er utrolig glade for å kunne følge det videre på enda nærmere hold, sier Synnes Finnskog.

Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge

– Gjennom Keychange ønsker Oslo World å arbeide for å styrke kvinners muligheter i musikkindustrien, og å sikre kvinnelig representasjon på den globale musikkscenen. Dette er en målsetning Talent Norge deler. Gjennom vår kvinnesatsing arbeider vi hver dag for å å forbedre strukturer som opprettholder skjevfordeling mellom kjønnene. Det er helt sentralt for oss å vite at de kvinnelige talentene møter en bransje der de har like muligheter til utøve sitt kunstneriske virke som sine mannlige kolleger, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Christina Schäfers, leder for Keychange og programsjef for Reperbahn-festivalen:

Talentutviklingsprogrammet er hjertet av Keychangeinitiativet. Samtidig som forpliktelsen om balanse på festivalplakatene motiverer organisasjoner til å booke mer mangfoldig, hjelper vi talentene med å finne fram til scenen. Etter å ha ført dialog med en rekke forskjellige kunstnere og eksperter under fase en av prosjektet, er vi svært fornøyd med å se hvordan en inkluderende innstilling til rekruttering har ført til en svært spennende deltagergruppe i 2020. Vi er stolte over å representere flere forskjellige kjønnsminoriteter, og deltagere fra minoritetsgrupper på tvers av etnisitet, sjanger og karrieretrinn. Keychange-teamet jobber hardt med å skape et meningsfullt og virkningsfullt program, og vi ser frem til å jobbe med alle deltagerner. Vi er spente på hva som er i vente for dem gleder oss til å være vertskap for denne utrolige gjengen på de store møtene i Stockholm og på Reperbahn-festivalen.

For mer informasjon, ta kontakt med alexandra@osloworld.no eller achy@osloworld.no

Keychange-kontakter i UK: Dulcie@wearefullfat.com eller Josh@wearefullfat.com