Hvordan påvirkes IFPI-selskapene av pandemien?

Mens live-sektoren opplever nedstengning har flere av plateselskapene fremdeles tilnærmet normal drift, og streamingen er stabil. Men IFPI-direktøren ser flere farer i horisonten.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 02.04.2020

MarteThorsby
Marte Thorsby, direktør i IFPI Norge.

Live-sektoren har vært hardt rammet av tiltakene etter at situasjonen rundt pandemien eskalerte for tre uker siden og stengte ned mulighetene for å drive konsertvirksomhet.

Små- og mellomstore selskaper som Made, Smalltown Supersound og Mandelbaum har opplevd at infrastrukturen rundt dem helt eller delvis er satt ut av funksjon. For de største selskapene innenfor innspilt musikk er virkeligheten foreløpig en annen. Flere av inntektskildene er under press, men streaming går per nå omtrent som før i Norge.

– I et globalt perspektiv er vi heldige i Norge der nå over 90% av inntektene fra musikksalg kommer fra streaming, sier IFPIs direktør Marte Thorsby.

IFPI Norge representere både de multinasjonale plateselskapene Warner, Universal og Sony i Norge, i tillegg til en rekke rent norske plateselskaper.

– Streamingen har vært ganske stabil gjennom de siste ukene, selv om det var en dupp 12. og 13. mars. Min teori er at folk var ekstra nyhetshungrige akkurat de dagene, men streamingen har tatt seg opp igjen, og vi ser samme kurve på streamingen nå opp mot samme periode i 2019, sier Thorsby.

– Men man kan vel si at vi som hovedsakelig jobber med innspilt musikk er i den «heldigere» delen av musikkindustrien akkurat nå, målt opp mot alle de som har opplevd bråstans. Men dette skyldes også at vi allerede har vært gjennom en stor og krevende omlegging for noen år siden, fra et rent fysisk musikkmarked til et marked som nå i all hovedsak består av streaming. Og et digitalt og «instant» marked som vårt gjør at vi naturligvis er bedre rigget til å takle situasjonen vi nå står i.

– Vi ser at det går tyngre i andre land der fysisk salg utgjør en større del av inntektene, der det er stans i både salg i butikker og i forbindelse med konserter. Men vi har også norske plateselskaper som har hele eller store deler av sin omsetning fra fysiske produkter, og som baserer mye av salget fra butikker og direktesalg på konserter, og disse har naturligvis tøffe dager, ifølge Thorsby.

Inntekter fra fremføring av innspilt musikk i restauranter, barer, hoteller, butikker, frisørsalonger, osv, er naturligvis under sterkt press, når mange av disse stedene er stengt, eller har sterkt redusert drift. Og disse inntektene er svært viktige for både artister og produsenter i Norge.

— Marte Thorsby

Men den største trusselen for norske plateselskaper er nedgang i inntekter fra offentlig fremføring.

– Inntekter fra fremføring av innspilt musikk i restauranter, barer, hoteller, butikker, frisørsalonger, osv, er naturligvis under sterkt press, når mange av disse stedene er stengt, eller har sterkt redusert drift. Og disse inntektene er svært viktige for både artister og produsenter i Norge. Hvor store tap vi snakker om er naturligvis avhengig av hvor lenge denne nedstengningen av Norge varer, men for flere viktige aktører, som store deler av reiselivet, så tar det nok tid å bygge seg opp igjen etter at samfunnet for øvrig kan vende tilbake til en mer normal hverdag, så tapene kan bli både store og langvarige.

– På sync kan vi nok også se en nedgang, da det er mindre grad av produksjon og mye permitteringer i alle tilstøtende bransjer, inkludert filmproduksjonsmiljøene, så vi ser nok et press på de inntektene også, sier Thorsby.

Endringer i adferd, men ingen nedgang
Nesten tre uker etter at pandemi-tiltakene trådte i kraft ser IFPI noen endringer i brukeradferden i streamingsektoren.

– Lyttingen som foregår i tiden folk pendler til og fra jobb har forflyttet seg, og vi ser mer lytting senere på dagen og utover natta. Det lyttes samtidig mer til familievennlig musikk og det er også økning i barnemusikken, men det er ingen markant nedgang i andre sjangre, sier Thorsby.

Det er store internasjonale utgivelser som blir utsatt nå, som for eksempel Lady Gaga og Alicia Keys.

Hvilke effekter vil denne type utsettelser få?

– Det er klart at det blir en forskyvninger av utgivelser som knyttes opp mot konserter og turneer så vi påvirkes absolutt av det, men vi har et stabilt antall streamingkunder som fortsetter å streame mye.

– Eksportvinkelen kan være litt interessant. I Norge og Norden for øvrig, og også utenfor Norden, har mange fokus på å få spilt mer nasjonal musikk på radio, og det oppfordres til at lokal musikk streames i større grad. Hvis alle territorier tenker slik kan man på sikt se for seg at dette kan ha betydning for de internasjonale inntektene til norsk bransje. Jeg heier naturligvis på norsk musikk, og vi jobber hver dag for å forsøke å øke norskandelen, men korona-pandemien er en global utfordring, og man bør kanskje også ha med seg aspektet av at dette også må være en «global dugnad», sier Thorsby.

Er dere redd for kanselleringer av streamingabonnementer hvis denne situasjonen varer lenge?

– Det er klart at folk etter hvert må kutte kostnader hvis man ikke kommer tilbake i jobb, men det er for tidlig å si om det er streamingabonnementer det går ut over. Tallene viser at streaming er den viktigste måten for publikum å konsumere musikk på i Norge nå. Jeg tror ikke pandemien vil medføre en stor nedgang i streamingabonnementer i Norge.

Hva ønsker denne delen av industrien å legge vekt på politisk i situasjonen vi er nå?

– Det er særlig betydelige inntekter fra offentlig fremføring som er under press, inntekter som ikke bare skal dekke løpende kostnader i selskapene, men som også investeres i ny produksjon, som er viktig for å ha en levende bransje når vi kommer ut «på den andre siden».

– Hvor store tap det er snakk om er vi i ferd med å kartlegge, og vi jobber tett med øvrige deler av vår industri for å gjennom kompensasjonsordningene i best mulig grad sikre et rikt musikkliv i Norge også fremover, sier Thorsby.