Keychange søker deltakere

Bli med på programmet som kjemper for en bærekraftig musikkindustri.

Skrevet av Kristiane Lunde 29.09.2021

Samsaya francine keychange
Francine Gorman i Keychange og Samsaya, tidligere Keychange-ambassadør artist

Er du en artist eller profesjonell musikkforretning? Søk på Keychange -programmet for internasjonale muligheter, opplæring, veiledning, nettverk og markedsføring globalt gjennom 2022. Søknadsfrist mandag 4. oktober.

Keychange er her for å overvinne barrierer som kvinner og kjønnsminoriteter møter i musikkindustrien. De vil konfrontere ubalansen og tilby løsninger overfor en representativ industri.

20%

av artistene på Billboard 100 i 2020 var kvinner eller kjønnsminoriteter

95%

av stykker fremført av store orkestre i 2020/21 var menn

Å få være en del av Keychange sitt program har åpnet opp dører for nye samarbeid og nye muligheter for meg som bransjeaktør.

— Jennifer Gunn, deltaker i Keychange 2021

- Vi har delt erfaringer, kunnskap og hatt viktige samtaler med likesinnede på kryss av landegrenser, et flott og trygt miljø å være en del av som setter fokus på mangfold i musikkbransjen, fortsetter Gunn.

- Å bli med som Keychange delegat gir artister og innovatører en unik mulighet til å møte internasjonal bransje, delta på samlinger, internasjonale festivaler og nettverksmøter, få kursing, påfyll, inspirasjon. I 2022 får man delta på lanseringen av Keychange i London i februar og Reperbahn festivalen i Tyskland i september. I tillegg til dette blir det en rekke eventer og festivaler de ulike delegatene får delta i, forteller Alexandra Archetti Stølen, Festivalsjef Oslo World.

Oslo World er den norske partnerfestivalen i Keychange og skal velge ut 6 norske delegater som blir en del av en stor internasjonal gruppe. Til sammen velger skal de velge 78 delegater fra 13 land.

- Sammen skal vi forme fremtidens musikkbransje. Keychange har et sterkt fokus på mangfold, inkludering, på å skape trygge rom der delegatene kan utvikle seg, sammen. Vi ønsker søkere som har et brennende hjerte for musikk, som jobber i musikkbransjen enten som artist eller som innovatør. Søkerne må være over 18 år, men det finnes ingen øvre aldersgrense på deltakerne. Vi kommer til å se på mangfoldet blant søkere på mange plan. Det er mye læring i å delta og man får et nettverk blant bransjekolleger som man kan knyttes til i mange år fremover. Man får møte mange forskjellige mennesker og delta på en rekke internasjonale arrangementer av høy kvalitet. Sammen, i Keychange, skal vi gjøre musikkbransjen mer balansert, mer rettferdig, mer mangfoldig. Jeg håper vi får mange søkere innen fristen 4. oktober 2021, avslutter Archetti Stølen.

Søk som deltaker HER.