Keychange

Målsetningen med Keychange er å oppnå likestilt kjønnsrepresentasjon blant artistene på musikkfestivalene og musikkorganisasjonene som deltar i prosjektet innen 2020.

Internasjonalt samarbeidsnettverk

keychange.eu
Keychange

Keychange ble initiert av PRS for Music i England. I Norge ledes Keychange-prosjektet av Oslo World, som er en av 13 offisielle partnerfestivalene i Keychange 2.0. Music Norway og Talent Norge er partnere i Keychange 2.0.

Norske samarbeidspartnere i Keychange