Musikkforlagene ser de største tapene på lang sikt

Konsekvensene av pandemien gir umiddelbare økonomiske tap for forlagene, men vil også føre til inntektstap og et vakuum i inntektsmulighetene langt frem i tid, sier forlegger Kai Robøle i Arctic Rights Management.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 07.04.2020

Kai1
Kai Robøle i Arctic Rights Management.

– Korona-krisen med sine kanselleringer og begrensninger har ført til at inntektene fra vesentlige inntektskilder er sterkt redusert og til dels helt borte for norske musikkforlag, forteller han videre.

Robøle er også styreleder i Musikkforleggerne, forlagenes interesseorganisasjon, og styremedlem i TONO, som er vederlagsorganisasjonen for komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag.

Inntekter som forsvinner
– Fremføringsinntekter fra kringkasting (radio og TV) og streaming (Spotify, YouTube, Facebook osv) er sannsynligvis ikke berørt i stor grad, men her må vi se hva konsekvensene blir når vi får fasiten, sier Robøle.

– Derimot er vesentlige inntektskilder allerede rammet direkte; salg av noter og læreverk, utleie av orkestermateriale, lisensiering av trykkrettigheter, konsertvederlag fra alle typer offentlige fremført ‘levende’ musikk, store rettigheter som opera, musikal, ballett, synkronisering (bruk av musikk i film, TV, reklame, spill) og fremføringsinntekter fra det såkalte ‘bakgrunnsområdet’ som er bruk av musikk i butikker, treningssentre, hoteller, barer, samt fra kino og teater.

Grunnet forvaltningsselskapenes fordelingsmodell og avregningsrutiner er det en forsinkelse på utbetalingene for mange av disse områdene på alt fra ett kvartal til langt over ett år, avhengig av hvilket område og territorie det er snakk om.

Robøle beskriver tapet av inntekter for forlagene som en tretrinnsrakett.

– I første fase taper mange av forlagene mye direkte her og nå. Allroundforlagene som har inntekter på salg og lisensiering av noter og materiell til korps, kor, orkestre og skoleverket har store tap, her er det er snakk om flerfoldige millioner. Forlag som jobber med film og TV-komponister samt bestillingsverk til festivaler, teater, opera osv får prosjekter avlyst og utsatt. Dette betyr umiddelbare tap av inntekter.

– I neste fase kommer bortfall av konsertvederlag og fremføringsinntekter som følge av at konserter, kino og dramatiske forestillinger er avlyst, og at inntekter fra bakgrunnsområdet forventes rammet både i Norge og internasjonalt. Dette fører til at avregningene i lang tid fremover vil reduseres og utebli. Dette er tap som i praksis allerede er generert, men som vil påvirke avregningene i mer enn et år fremover i tid.

– Tredje fase er at alt av låtskriver-camper, låtskriver-sessions, reiser og generelt samarbeid er avlyst og utsatt. Det vil skape et vakuum i ettertid fordi det blir produsert mindre i denne perioden.

Fokuset for tiltakene så langt er å redde bedrifter fra å gå konkurs her og nå, og det er forståelig. Men det er så vidt jeg kan se ingen av krisepakkene som treffer musikkforlagene.

— Kai Robøle

– Dette er hovedlinjene, sier Robøle.

– Det rammer forlagene forskjellig, men alle rammes. Noen rammes i første fase, noen mer i andre, men alle rammes i tredje fase, sier Robøle.

– Hvilke tiltak ser du for deg som kan hjelpe forlagene?

– Fokuset for tiltakene så langt er å redde bedrifter fra å gå konkurs her og nå, og det er forståelig. Men det er så vidt jeg kan se ingen av krisepakkene som treffer musikkforlagene.

Opphavere og artister som rammes direkte av at konserter avlyses og bestillingsverk avbestilles, har mulighet til å søke midler gjennom NAV og dagpenger for å klare seg gjennom denne perioden.

– Men forlagene kommer foreløpig ikke inn under noen krisepakke som vil monne på sikt. De kan dokumentere at de har et inntektstap for mars, april og mai, og få støtte til deler av husleie og visse faste kostnader for denne perioden, men det blir litt som å ‘pisse i buksa for å holde seg varm’. Forlagene fikk avregninger for første kvartal som var penger generert i fjor, og det gjør forhåpentlig at man ikke går umiddelbart konkurs, men jeg er bekymret for at vi havner mellom stolene, og at tapene som vil strekke seg frem til desemberavregningen 2021 vil ramme hardt. Jeg kan ikke se at det er noen ordninger som tar høyde for dette.

Robøle er det redd for at evnen og viljen til å komme med krisepakker i et lengre perspektiv er manglende.

– Jeg er litt spent på om regjeringen og myndighetene vil ha kondisjon til å komme med nye tiltak ett år frem i tid når de store ettervirkningene av dette kommer, sier han.

Livestreaming kompenserer ikke for konserter
Den største økonomiske trøkken i Robøles eget selskap Arctic Rights Management kommer i form av manglende avregninger på konsertområdet og bakgrunnsmusikkområdet, og selskapet har måttet gå til det skritt å permittere ansatte.

– Det er stans i nesten all aktivitet. Selv om det fortsatt kommer inntekter fra TONO må vi permittere fordi det meste av daglige aktiviteter har stoppet opp. Vi prøver å jobbe med smarte digitale løsninger, men det er begrenset hva vi får gjort i forhold til de vanlige oppgavene vi vanligvis sysselsetter de ansatte med, sier Robøle.

– Er det noen nye områder som seiler opp som nye og potensielt viktige inntektskilder?

– I den grad det finnes avtaler for livestreaming av konserter. Noen av de som nå gjør livestreaming har avtaler med TONO om betaling av vederlag. Det er flott at de som gjør det betaler 10% av inntektene til TONO sånn at det går penger til komponistene. Men det er en midlertidig løsning, så får vi se hva det blir på sikt. Det er potensielt en ny inntektskilde, men det kompenserer ikke for konsertavregninger, sier Robøle.

– For musikk til spill har jeg ikke registrert noen stopp eller reduksjon, men veldig mye film og TV-produksjon er stanset eller utsatt. Produksjoner som er utsatt er ikke et direkte tap, men når de skal gjøres på et senere tidspunkt er det på bekostning av nye produksjoner og skaper dermed et vakuum og et inntektstap, sier han.

Også tap av eksportinntekter
Arctic Rights representerer blant annet katalog for topliner Caroline Ailin, som har co-skrevet låter for den internasjonale stjerneartisten Dua Lipa. New Rules ble en #1-hit i UK, og Don’t Start Now er på hitlistene nå.

– Dua Lipa skulle på verdensturné i april, men den er avlyst. Det betyr at avregningen for disse konsertene uteblir. Inntektene for disse konsertene ville ikke ha kommet før om halvannet år, fordi det kommer gjennom de internasjonale vederlagsorganisasjonene. Da blir etterslepene på utbetalingene enda større. De norske forlagene som jobber med synk til for eksempel USA får det samme problemet, man får store tap på sikt, sier Robøle.