Mer samarbeid vil gi mer gjennomslag for bransjen

- Jeg ser frem til å høre om forslaget til arbeidsutvalget om hvordan Musikkindustriens næringsråd 2.0 skal se ut på rådsmøtet på fredag, skriver Kathrine Synnes Finnskog, Music Norways direktør.

Skrevet av Kathrine Synnes Finnskog 27.05.2021

Da vi spurte 100 bransjeaktører i høst om hvor skoen trykket kom bransjen frem til syv klare eksportråd om felt vi kan jobbe sammen om for å løfte bransjen. Flere av disse gjelder rammevilkårene til bransjen, og skal vi få endret disse må vi jobbe sammen, i samme takt.


En viktig arena for å finne løsningene og dele informasjon underveis har vært Musikkindustriens næringsråd (MIR). Arbeidsutvalget i MIR har nå gjennomført en medlemsundersøkelse og har på bakgrunn av det laget et forslag til en oppdatert struktur for rådet. Dette blir presentert på fredag, og med det starter diskusjonene innen ulike interessegrupper om hvilken rigg som er best for bransjen.

Om Musikkindustriens næringsråd (MIR)

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et samarbeidsorgan for norsk musikkbransje, og jobber for å sikre norsk musikkindustri levedyktige næringsinteresser og økt sysselsetting basert på kunstnerisk virksomhet.

MIRs medlemsorganisasjoner representerer mer enn 1000 selskaper som sysselsetter 15 000 mennesker over hele landet, og dekker alle bransjeledd i den norske musikknæringen: Fra artister, komponister, tekstforfattere og musikere til managere, agenter og promotører, fra spillesteder, arrangører og tekniske leverandører til plateselskap, produsenter og forleggere.

Se medlemsorganisasjonene i MIR her

Den kommende tiden skal det blant annet legges frem en stortingsmelding om immaterielle rettigheter, vedtas en implementering av EUs opphavsrettsdirektiv, og legges frem en kunstnermelding. Alle disse prosessene vil ha stor innflytelse for norsk musikkbransjes arbeidsvilkår i lang tid fremover.

Med mange store og viktige saker for musikkindustrien på agendaen i tiden som kommer er jeg ikke i tvil om at mer samarbeid vil gi mer gjennomslag for bransjen.

Det vi har lært av pandemien er at om vi drar lasset sammen, så kommer vi lengre. Enten det er i møte med beslutningstakere, media eller publikum. Vi er også i et valgår det blir stadig tøffere kamp om oppmerksomheten. Det vil kreve mer av MIR. Og krever at vi rigger oss smart.

Jeg ser frem til å høre om forslaget til arbeidsutvalget om hvordan Musikkindustriens næringsråd 2.0 skal se ut på rådsmøtet på fredag.