Nordiske samarbeid styrker kunstmusikkfeltet

Nye nettverk og jevnlig kontakt på tvers av landene i de nordlige områdene fører til konkrete resultater for komponister, utøvere, ensembler og aktører innenfor kunstmusikkfeltet.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 30.01.2024

Tine Surel Lange på Sound Festival i Aberdeen (Foto: Henning Lefsaker)
Tine Surel Lange med partituret til Flaskepost under urfremføringen av verket på Sound Festival i 2023, som en del av Northern Conncetion. (Foto: Henning Lefsaker)

I 2022 så vi starten på Northern Connection-samarbeidet mellom Finland, Skottland og Norge, som blant annet resulterte i at komponist Tine Surel Lange ble fremført av Red Note Ensemble på Sound Festival i Aberdeen, Skottland i oktober 2023.

- Markedet for kunstmusikkfeltet innenfor hvert av landene er relativt lite, men ved og også kunne jobbe over landegrensene og å ha god tilgang på nettverk og informasjon i de nordiske landene, kan vi forhåpentligvis bidra til å utvide muligheter for komponister, utøvere og ensembler, sier Kaja Bjørntvedt, rådgiver og prosjektleder på kunstmusikkfeltet i Music Norway.

Northern Connection kobler komponister, ensembler og festivaler og har som mål å styrke samtidsmusikkmiljøet og etablere langsiktige samarbeidsforhold mellom aktører innenfor samtidsmusikk i Norden - inkludert Skottland. Prosjektet startet som et samarbeid mellom musikkontorene i Finland, Skottland og Norge. I neste runde blir også aktører fra Danmark og Island med, og det vil komme en ny Open Call for komponister.

STATUS-nettverket består av kunstmusikkdelen til de nordiske eksport- og musikkinformasjonskontorene, inkludert Grønland og Færøyene. Nettverket fungerer som en rask og direkte måte å kunne dele informasjon, kunnskap og erfaringer på, og å informere hverandre om de ulike lands utfordringer og muligheter.

Sammen med blant annet Nordic Music Days - en festival for nordisk musikk drevet av de nordiske komponistforeningene, utvikler og bygger STATUS og Northern Connection videre på en lang tradisjon for nordisk samarbeid innenfor kunstmusikkfeltet.

- I 2024 kobles de nordiske eksport- og musikkinformasjonskontorene også tettere på Nordic Music Days ved å ta del i programmet, og å bidra med synlighet og deling av informasjon. Det blir for eksempel konserter og workshops med Northern Connection-prosjektet, og STATUS-gruppen vil også møtes under Northern Music Days som i år arrangeres i Glasgow i oktober/november 2024, sier Bjørntvedt.

Se bakomfilmen med Tine Surel Lange om Northern Connection-prosjektet og fremføringen på Sound Festival i Aberdeen, Skottland.

De ulike prosjektene og nettverkene har flere krysspunkter, med mange av de samme aktørene involvert i de ulike samarbeidene. Den jevne kontakten gjør det enklere å starte konkrete samarbeid.

- Blant annet skal vi samarbeide om en nordisk stand og programpost under Classical:NEXT i Berlin i mai 2024, og vi har flere ambisjoner om samlinger og mulige samarbeidsprosjekter framover. Et annet eksempel var under Huddersfield-festivalen i oktober 2023, der både norske og finske aktører var godt representert. Aktørene som deltok under festivalen og delegatprogrammet kunne bygge videre på allerede eksisterende nettverk, sier Bjørntvedt.

I 2024 blir det også internasjonale delegatprogrammer på Borealis, en festival for eksperimentell musikk i Bergen, og Ultimafestivalen i Oslo. Delegatprogrammene har som målsetning å koble norske og internasjonale aktører innenfor kunstmusikkfeltet, og å styrke synligheten til den norske musikken på programmet.

- Det at internasjonale journalister, kuratorer, festivaldirektører og programsjefer blir invitert til delegatprogram på festivalene, gjør at ikke bare den norske musikken som står på programmet får bedre synlighet, men også norske komponister, plateselskaper, musikere og kunstneriske ledere som deltar får mulighet til å bygge nettverk, sier Bjørntvedt.

KUPP er et annet prosjekt som vil knyttes mot de nordiske samarbeidene gjennom det kommende året. KUPP er et utviklingsprogram for unge komponister og er et samarbeidsprosjekt mellom Komponistforeningen og Music Norway. Den nåværende runden av KUPP startet opp i september 2023, og har allerede hatt tre samlinger.

- Vi møtes neste gang under Borealis der deltakerne blant annet får møte internasjonale og norske festivaldirektører. Vi har fokusert på komponistenes prosjekter med fremdriftsplan, budsjett og produksjonsplaner, samtidig som vi har møtt alt fra journalister og skribenter, coacher, festivaldirektører og andre komponister. Mest sannsynlig blir det to KUPP-samlinger til i 2024, og da vi har som mål at deler av programmet også kan være åpent for komponister utenfor KUPP å delta på, sier Bjørntvedt.

Følg Music Norway på Facebook, Instagram, og nyhetsbrev for å få med deg utlysninger og open calls til de forskjellige prosjektene og programmene våre innenfor kunstmusikkfeltet i 2024.

Søk også om gratis veiledningstimer med våre internasjonale veiledere i aktuelle markeder.