Nytt styre for Music Norway

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 26.02.2021

Abid Raja Foto Ilja C Hendel Kulturdepartementet2
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for Stiftelsen Music Norway for perioden 2021-2024. Stein Bjelland fra Stavanger er oppnevnt som ny styreleder. Det nye styret er i funksjon fra 26. februar 2021.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et styre med høy kompetanse og som kan ivareta bredden og mangfoldet i den internasjonalt rettede musikkbransjen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja. Jeg ser fram til at det nye styret skal bidra til en videreutvikling av Music Norway de neste fire årene, sier statsråd Raja.

Styret har sju medlemmer og to varamedlemmer, alle oppnevnt av Kulturdepartementet på fritt grunnlag. Styret har denne sammensetningen:

Leder: Stein Bjelland, Stavanger (ny)
Medlem: Andreas Risanger Meland, Haugesund (ny)
Medlem: Thomas Ryjord, Trondheim (ny)
Medlem: Karen Sofie Sørensen, Oslo (gjenoppnevnt)
Medlem: Nassir Achour, Oslo (ny)
Medlem: Nasra Ali Omar, Tromsø (ny)
Medlem: Therese Birkelund Ulvo, Eidsvoll/Bergen (ny)
Varamedlem: Wendi Pendeza Kazonza, Oslo (ny)
Varamedlem: Christian Wahdal Uhlen, Oslo (ny)

Carl Kristian Johansen er ansattrepresentant i styret

Stiftelsen Music Norway skal legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal forankres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre. Stiftelsen skal videre bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.