Oppstart av Musikk Ut i Verden

Eksportprogrammet «Musikk Ut I Verden» hadde i forrige uke oppstart med de åtte norske musikkbedriftene som har kvalifisert seg til deltakelse.

Skrevet av Tina Brodal 28.01.2021

MUV oppstart bilde

Under den første samlingen presenterte bedriftene sin eksportstrategi, samt deltok i en workshop med fokus på kompetansebehov og hvilke markeder som er mest relevante. Programmet er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Music Norway.

Drahjelp for bedrifter med internasjonale ambisjoner

Målet med programmet er å bidra til økt tilfang av oppdrag og talenter, styrke de deltakende bedriftenes internasjonale konkurransekraft, og at flere utenlandske aktører bruker Norge som utgangspunkt for sine musikkproduksjoner.

– Dette oppdraget fra Kulturdepartementet gir Innovasjon Norge muligheten til å arbeide tett med utvalgte bedrifter med målrettet eksportstrategi, sammen med Music Norway. Programmet tilbyr både kapital og kompetanse og er ment som en drahjelp for bedriftene. Vi håper at Musikk ut i verden kan bidra til at norske forlag, management og studiomiljøer bygger kompetanse, nettverk og inntekter som kan bidra til økt verdiskaping her hjemme, og som de kan ta med seg og bygge videre på etter at programmet er avsluttet, sier Margit Klingen Daams, ansvarlig for kreativ næring i Innovasjon Norge.

Følgende bedrifter er tatt opp i programmet:

Arctic Rights Management

GILT

Made Management

MER Group

Ocean Sound Recordings

Propeller Management

Selective Management

Warner Chappell Music Norway

De utvalgte bedriftene skal samles over tilsammen 8 samlinger, fordelt på to år.