Orientering til departementet om det eksportrettede musikkfeltet

Følgende er et halvårlig brev til Kulturdepartementet, Music Norways oppdragsgiver, som er en statusrapport og viser veien fremover.

Skrevet av Kathrine Synnes Finnskog 07.05.2021

Kathrine
Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Kristoffer Myhre)

Den pågående pandemien preger fortsatt musikkmarkedet globalt, og vil gjøre det i lang tid fremover. Dette fordrer at både musikkbransjen og vi som virkemiddelaktør fortsetter å tilpasse oss en uforutsigbar markedssituasjon.

Selv om mye av bransjen preges av stillstand, avlysninger og tøffe prioriteringer ser vi lyspunkter og at norske aktører klarer å tilpasse seg det globale markedets nye mekanismer.

De siste ukene har vi sett at Aurora har fått revitalisert låten «Runaway», som opprinnelig ble sluppet i 2015, gjennom målrettet bruk av plattformen TikTok. Arbeidet har gjort at sangen har ligget blant de mest spilte på Spotify globalt, og gått helt til topps på hitlistene i India.

Samtidig ser vi at det voksende musikkteknologi-miljøet begynner å få uttelling ved Snapchats oppkjøp av det norske selskapet Voisey til et tre-sifret millionbeløp.

Når fokuset endrer seg til digitale flater, i nye formater, og på nye plattformer, er det nødvendig å tilpasse vår innsats. Våre tilskuddsordninger er endret til å i større grad sidestille søkergruppene, som plateselskaper, management, og utøvere, fordi vi ser at strukturen rundt utøveren og hvem som forvalter rettighetene er endret – selv om formålet består.

Bransjen er klar for en oppstart, og i påvente av at verden finner sin nye normal og internasjonal konsertvirksomhet blir en del av hverdagen igjen, lanserer vi den midlertidige ordningen Kickstart21. Ordningen muliggjør planlegging av ny aktivitet, og vi håper å se prosjekter som kan gi læring for bransjen som helhet, og gi oss gode erfaringer i den videre utviklingen av våre permanente ordninger.

Videre formidler vi informasjon om internasjonale digitale møteplasser og konferanser, og gir tilskudd til deltakeravgifter. Bransjen deltar bredt og på arrangementer som har fokus på markeder i hele verden fra Amerika til Kina via Afrika sør for Sahara.

Vi har også bidratt til oppstarten av et nettverk for musikkteknologimiljøet. Et miljø som har blitt aktualisert som følge av pandemien.

Vi har arbeider også med utviklingen av et nytt eksportprogram som skal følge selskapene lengre, og er i dialog med bransjen i Bergen om Music Norways innsats lokalt der.

Sentrale satsingsområdene for året:

  • Gjennom høsten vil Music Norway følge gjenåpningen av musikkbransjen tett, både i Norge og internasjonalt, og sammen med sitt nye styre bruke denne innsikten når vi utvikler strategi for den neste perioden.