Rådslag og fagtreff på SALT

Med Ballade og Music Norway

Skrevet av Kristiane Lunde 03.02.2022

S WEATKUNSTARKTISKEPYRAMIDEN
SALT (foto: salt.no)

Etter to år med stillstand inviterer vi til gratis fagtreff og rådslag på SALT torsdag 10. februar. På Rådslag vil vi ta opp og belyse flere problemstillinger. Vi skal høre hvilke utfordringer musikkbransjen står overfor, drøfte, le, skryte og kanskje spille opp noen nye tanker og ideer.

Programmet er satt sammen av SALT, Ballade og Music Norway. Kvelden ledes an av ansvarlig redaktør i Ballade, Guro Kleveland.

Music Norway skal blant annet presentere den ferske rapporten "Trender i norsk og internasjonal musikkbransje", som er en oppsummering av de viktigste funnene i de senere års rapporter om bransjen, inkludert Vekst 2026 som er en kartlegging av ambisjonene i eksportrettet bransje.

Disse deltar i Music Norways del av programmet som begynner kl 16:45:

Music Norways direktør Kathrine Synnes Finnskog innleder og er ordstyrer i tre paneler.

16:50: Jostein Ryssevik i ideas2evidence presenterer rapporten "Trender i norsk og internasjonal musikkbransje"

17:10: Panelsamtale med Ryssevik, Anja Nylund Hagen (Kulturrådet) og Daniel Nordgård (UiA).

17:30: Kathrines Synnes Finnskog, Joël Schwalenstöcker, Nordic Live/FKP Scorpio, Kathryn Neish, Trondheimsolistene, Vegard Waske, Mandelbaum.

17:45: Kathrine Synnes Finnskog, Maria Bringsjord, MTG Music/FONO, Marion Skogseth, Warner Chapell, Viljar Siljan, Blu Perspective Management, Nora Mamdu, Universal Music.

- Jeg gleder meg til å dele denne rapporten med enda flere, og så gleder meg vilt til å samles på et bransjetreff igjen, sier Synnes Finnskog.

- Jeg ser optimistisk på fremtidens musikkbransje, for jeg ser at det er mange muligheter i det digitale og globale markedet, og vi har fremdeles muligheter til å påvirke og delta i. Jeg tror ikke det blir enklere, men jeg synes det er en spennende tid vi står i, og musikkbransjen har alltid vært tidlig ute med å teste nye måter å nå publikum på. Og det er jo målet, at musikken og finner sitt publikum.

Se rapportlanseringen fra Åpent Hus under:

Program for hele Rådslag:

Kl. 16.30 – 16.45 Filip Roshauw, kåseri
- Hva er status og hvor er pulsen i norsk musikkbransje etter to års stillhet? Filip Roshauw er musiker, journalist og skribent, PR-medarbeider i Oslo World og initiativtaker bak den digitale konsertserie-suksessen Brakkesyke 2020.

Kl. 16.45 – 18.00 Hvordan ser fremtidens musikkbransje ut? Music Norway presenterer rapport og fremtidsscenarioer. Ledes av direktør for Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog. Se program over

Kl. 18.15 – 18.30 Kulturjournalist Morten Schwencke og pengestrømmen – hvor har milliardene tatt veien?
Morten Schwencke er kulturjournalist i Aftenposten, og har fulgt kulturlivet og pengestrømmen gjennom pandemien. Han kommer til Rådslag for å oppsummere funnene han har gjort.

Kl. 18.30 – 19.30 Musikkjournalist, -historiker og forfatter Arvid Skancke-Knutsen intervjuer bransjen - Hvordan er det egentlig å jobbe i livebransjen nå? Hva med utviklingen av nye artister og plateutgivelser? Hvordan er det å være artist med ambisjoner? Bransjen har vært nedstengt i to år og vi starter med blanke ark, bra eller dårlig?

Med:
- Alexandra Archetti Stølen, Oslo World Music
- Christina Jahren, Stageway
- Haley Shea, Sløtface
- Petter Flaten Eilertsen, Kafé Hærverk
- Marius Widerøe, Konsertsystemer AS/BFSP

20.00 – 20.20 Politikk, myndigheter og lobbyvirksomhet
- Noen bransjer har vært “fredet” og har holdt det gående som “business as usual” gjennom hele pandemien. Kulturbransjen er taperne. Det har vært utfordrende bransjen å nå gjennom med sine behov hos politikere og myndigheter. Vi snakker med noen av de som har stått på barrikadene i opp og nedturer.

Med:
- Joël Schwalenstöcker, Nordic Live/NEMAA
- Gry Bråtømyr, Norsk jazzforum
- Rhiannon Hovden Edwards, Virke Kultur
- Kee Eide, tidligere spesialrådgiver i byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune

20.30 – 21.00 Hvilke verktøy trenger bransjen? Del 1: Virkemiddelapparatet
- Hvilke tanker har Norsk kulturråd når musikkbransjen skal gjenreises og hvilke erfaringer er gjort etter to år med pandemi?

Med:
- Kristin Danielsen, direktør i Norsk kulturråd
- Preben von der Lippe, fagansvarlig musikk, Norsk kulturråd

21.00 – 21.30 Hvilke verktøy trenger bransjen? Del 2: Panel ledet av Guro Kleveland, redaktør Ballade

Med:
- Erik Brataas, FONO
- Kathrine Synnes Finnskog, Music Norway
- Anne Cecilie Winter, Oslo Kru
- Erlend Mogård Larsen, SALT