Trade mission til Los Angeles: Synkronisering

Jobber du aktivt med å plassere musikk i TV og film internasjonalt? Søk om plass nå.

Skrevet av Nina Finnerud 03.01.2024

Hollywood sign and cityscape 2023 11 27 04 51 56 utc (*hentet fra videohive)

4. og 5. mars 2024 arrangerer Music Norway en trade mission til Los Angeles med fokus på synkronisering. Bruk skjemaet nederst i saken og søk om å delta på programmet før 21. januar. Selskapene som er med på programmet får også tilbud om å delta på NOW, 6. til 8. mars. Mer info under.

Los Angeles er hjertet av underholdningsindustrien, hvor musikk-, gaming-, TV- og filmbransjen smelter sammen som ingen andre steder. Dette gjør byen til et ideelt sted for å følge med på trender, knytte verdifulle kontakter og utforske muligheter for internasjonal lisensiering av musikk.

Programmet, som strekker seg over to og en halv dag, er hovedsakelig rettet mot selskaper som jobber med musikksynkronisering, komposisjon for film, TV og reklame internasjonalt. Music Norway samarbeider med en lokal prosjektleder for å sette sammen programmet og dagene vil omfatte bedriftsbesøk, samtaler og nettverksbyggende arrangementer med sentrale aktører. Fokuset vil være på introduksjoner og nettverksbygging med synk-selskaper og agenter. Tidligere programmer har blant annet besøkt selskaper som Disney, Fox Film, Netflix og CBS.

Selskapene som blir med oppfordres også til å arrangere egne møter.

Nordic Opportunity Week
Nordic Opportunity Week (tidligere Nordic Oscar Week) avholdes i dagene som følger, fra 6. til 8. mars, og gir en god arena for deltakerne fra Norge å møte relevante kontakter innen musikk, film og gaming. NOW er en konferanse og en nettverkssamling. Programmet er foreløpig ikke offentliggjort. Dette arrangementet støttes av Generalkonsulatet i San Francisco. Mer info om NOW finner du her.

Alle som er med på programmet fra Norge får tilbud om å delta på NOW, og vi vil forsøke å bistå med introduksjoner til spesielt relevante paneldeltakere og foredragsholdere.

Målgruppe:

  • Norskregistrerte musikkselskap som representerer innspilling og/eller forlagsrettigheter til repertoar fra Norge.
  • Forleggere og plateselskaper som sitter på rettighetene til repertoar fra Norge.

Selskapene vil bli valgt i henhold til deres eksportpotensial, kunnskap og aktualitet. Bedrifter bør allerede ha erfaring med synkroniseringsvirksomhet.

Musikkselskaper som søker om plass i denne trade mission-delegasjonen bør ha ambisjoner om å jobbe aktivt mot synk-muligheter i det amerikanske markedet og representere rettigheter for dette. Selskaper som representerer en større katalog vil bli prioritert.

Slik søker du:
Søk om deltakelse og reisetilskudd på opptil NOK 12 000 i søknadsskjemaet under. Fortell om hva du ønsker å oppnå og dine erfaringer fra å ha jobbet i og mot det amerikanske synk-markedet.

Søk om deltakelse innen 21. januar.

Dette programmet blir gjort mulig med prosjekttilskudd fra Utenriksdepartementet og Kultur- og Likestillingsdepartementet.