Sync Trade Mission LA

Starter  —  Slutter

Los Angeles, USA

Hollywood sign and cityscape 2023 11 27 04 51 56 utc (*hentet fra videohive)

Music Norway arrangerer trade mission til LA med fokus på synkronisering av musikk, 4 og 5 mars.

Los Angeles er hjertet av underholdningsindustrien, hvor musikk-, gaming-, TV- og filmbransjen smelter sammen som ingen andre steder. Dette gjør byen til et ideelt sted for å følge med på trender, knytte verdifulle kontakter og utforske muligheter for internasjonal lisensiering av musikk.

Programmet, som strekker seg over to og en halv dag, er hovedsakelig rettet mot selskaper som jobber med musikksynkronisering, komposisjon for film, TV og reklame internasjonalt. Music Norway samarbeider med en lokal prosjektleder for å sette sammen programmet og dagene vil omfatte bedriftsbesøk, samtaler og nettverksbyggende arrangementer med sentrale aktører. Fokuset vil være på introduksjoner og nettverksbygging med synk-selskaper og agenter. Tidligere programmer har blant annet besøkt selskaper som Disney, Fox Film, Netflix og CBS.

Selskapene som er med på programmet får også tilbud om å delta på NOW, 6. til 8. mars.