Endringsagentene deler erfaringer og setter mål

Rådet skal bidra til å løfte mangfold på agendaen.

Skrevet av Tina Brodal 21.06.2022

Bilde EA parkteateret
Endringsagentene møttes på Parkteateret i Oslo 20. juni. Foto: Tina Brodal

Under tredje samling møttes endringsagentene på Parkteateret i Oslo, og denne gangen minglet de blant annet med fjorårets endringsagenter.

Sammen med projektkoordinator Roza Aghili Taslimi presenterte projektleder Karoline Røed Tønnesen blant annet hvilke festivaler med internasjonale delegatprogram Music Norway er involvert i og hvordan disse besøkene fungerer. Gjennom året skal Endringsagentene kunne delta på disse festivalene og andre relevante møteplasser og i etterkant bistå med råd for å øke det kulturelle mangfoldet i musikklivet. Rådet skal også generelt komme med innspill til program, panelsamtaler og andre innspill til hvordan løfte mangfold på agendaen.

I andre halvdel av samlingen ble fjorårets Endringsagenter, som sammen lagde Døråpneren, invitert med, og sammen utvekslet de viktige erfaringer og ideer til hvordan rådet kan bidra til en varig endring i musikkbransjen.

EA samling park 2
I andre halvdel av samlingen ble fjorårets Endringsagenter invitert med, og sammen utvekslet de viktige erfaringer. Foto: Roza Taslimi

Les mer om hvem som er årets Endringsagenter her:

Deltakerne skal tilføre relevant kompetanse i hvordan Music Norway kan bli mer inkluderende og mangfoldig. I tillegg til generell bevisstgjøring vil endringsagentene kunne utvikle egne tiltak for å få bransjen på riktig spor mot en mer inkluderende bransje.

Endringsagentene

Endringsagentene er et råd som ble stiftet i 2019 for å øke det flerkulturelle mangfoldet i musikkbransjen og har som mål å få flere stemmer inn i en musikkbransje som kan oppleves som lukket.