Vil regjeringen satse på kultureksport?

Music Norway og NAA deltar på Arendalsuka

Skrevet av Carl Kristian Johansen 04.08.2022

51415647340 709752ccbf k
Fra Arendalsuka 2021. (Foto: Mona Hauglid)

Sammen med Norwegian Arts Abroad (NAA) inviterer Music Norway til å diskutere kultureksporten under Arendalsuka i midten av august. Ambisjonen er å øke kultureksporten med 50% innen 2030.

Men hvorfor satser norske kunstnere internasjonalt, og hva skal til for å lykkes? Hvordan skal vi nå målet om 50% økning i kultureksport innen 2030?

Arendalsuka, mandag 15. august kl 18.30 på Torvscenen.

Arrangementet streames her:

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17457

Link til eventet på Facebook:
https://fb.me/e/2Gl55BjL9

Direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog, deltar i samtalen og gleder seg til å være til stede i Arendal:

- At regjeringen deler NAAs ambisjon om å øke kultureksporten og inngå i målsettingen for økt fastlandseksport, var vårt første mål. Der er vi nå, så nå trenger vi å komme i gang med å diskutere hvilke behov og nødvendige virkemidler som må på plass, og forstå hvilket potensial kreative næringer har og verdiskapingen de kan utløse. Mange land har allerede en vesentlig omsetning og sysselsettingsvekst innen kreative næringer, og med de forutsetninger og talenter Norge har, så bør vi komme i gang med å konkretisere tiltak og virkemidler, sier Synnes Finnskog.

Ola Kveseth Berge ved Telemaksforskning sitter også i panelet og leder et pågående forskningsprosjekt om norske kunstnere og kulturarbeideres internasjonale virksomhet og fokuserer på og delvis problematiserer eksport.

- Jeg tar derfor ikke med andre interessant funn, som at utdanningsinstitusjonene i liten grad bidrar systematisk til økt internasjonalisering, eller at UD ses som en svært viktig aktør blant kunstnerne og kulturarbeiderne, sier Kveseth Berge.

PROGRAM

-------------------------------------------------------------------

Del 1: Hvorfor vil kunstnerne satse internasjonalt? Hva skal til for å lykkes, og hva er suksesskriteriene?

Deltagere:

- Ola K Berge, kulturforsker ved fra Telemarksforskning, som leder det pågående forskingsprosjekt om norske kunstnere og kulturarbeideres internasjonale virksomhet.

- Morten Traavik, kunstnerisk leder i Traavik.info, som arbeider kunstnerisk innenfor et bredt sjangerspekter og er anerkjent for sine internasjonale kunstprosjekter.

- Gina Winje, grunnlegger og daglig leder i Winje Agency, agentur for norsk litteratur. Winje har bred erfaring med forlags- og kultureksportindustrien.

- Kathrine Synnes Finnskog, direktør for Music Norway. Music Norway har særlig ansvar for internasjonal promotering av norsk musikk. Music Norway inngår i nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA).

-------------------------------------------------------------------

Del 2: Hvilke ambisjoner har regjeringen for å styrke kultureksporten?

Vi spør Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen: hvordan skal regjeringens målsettinger i Hurdalsplattformen realiseres?

Samtalene ledes av Aslak Bonde, politisk kommentator og spaltist i Morgenbladet

Norwegian Arts Abroad (NAA), består av syv kunstfaglige organisasjoner med særlig ansvar for internasjonal promotering av kunst og kultursamarbeid: Music Norway, Danse- og teatersentrum, Office for Contemporary Art (OCA), NORLA, Norwegian Crafts, DOGA, og Norsk Filminstitutt (NFI)