Åpent Hus: En mangfoldig musikkbransje

Starts
From  —  To

Oslo, online, Norway

Endringsagentene
AH EA

Musikkbransjen ser på seg selv som mangfoldig, men er den det? I starten av 2020 så man stor endringsvillighet og det ble satt søkelys på mangfold. Hva er status i Norge og hva kan og må gjøres?

Et mangfoldig kulturliv kan føles uendelig langt unna. Samtidig er økt tverrfaglighet og kreativitet noe hele kulturlivet vil nyte godt av. Hva skal til for å få til en forandring?

I dette panelet vil vi se på hvorfor økt mangfold bør tas på alvor, utfordringene man står ovenfor og spesifikke tiltak man kan ta for å starte dette arbeidet.

Vi ønsker med dette å introdusere det rådgivende organet Endringsagentene som ble satt sammen i starten av 2020 i Music Norway. Rådet er satt sammen av 10 personer, alle med en flerkulturell bakgrunn og ulik kompetanse fra musikkbransjen. Siden oppstart har rådet hatt jevnlige møter for å utforske mulige strategier for en vei videre.