Endringsagentene

Endringsagentene er Music Norway sitt råd for større flerkulturelt mangfold i musikkbransjen.

Råd

Endringsagentene

I en bransje som liker å se på seg selv som åpne og tilgjengelige er det fortsatt mangel på mangfold. I desember 2019 satte Music Norway ned en gruppe med oppdrag å utfordre oss til å jobbe med dette, både på vår egen arbeidsplass, i våre prosjekter og i musikkmiljøer der vi ferdes og møtes. Vi har fått jobbe sammen med et sterkt og kompetent team som nettopp vil bruke sin plass og sin stemme til å utfordre gamle strukturer og påvirke dagens beslutningstakere.

Rådet er sammensatt av aktører med flerkulturell bakgrunn i norsk musikkbransje, og med ulik kompetanse og erfaringer å dele. Rådet skal bidra til en generell bevisstgjøring rundt problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i norsk musikkbransje, i tillegg til å gi anbefalinger om tiltak som skaper en mer inkluderende bransje og slik bidra til at flere føler seg representert og respektert i musikkmiljøer som oppleves som lukket og begrensende.

– Rådet utvikler egne tiltak, bidrar inn i utvikling av eksisterende prosjekter og tilrettelegger så våre aktiviteter blir inkluderende og bygger ned hindringer for å delta i et musikkbransje som trenger et mangfold av kulturer, stemmer og ideer. Endringsagentene vil du møte i flere sammenhenger og ta gjerne kontakt med oss, med dem eller med andre du synes burde blir hørt og sett i norsk musikkbransje, sier Synnes Finnskog.

– Bli en døråpner du også!