by:larm - Hvor finner du hjelpen du trenger? Lansering av nytt mentor-program

Starts
From  —  To

Pokalen, Oslo, Norway

Musikkontoret

Når du trenger en ny strategi, hvem snakker du med? Når et etablert plateselskap trenger å lære Tik Tok, hvem hjelper dem? Er noen miljøer bedre til å dele kunnskap og nettverk enn andre?

Les om alle arrangementene til Music Norway under by:Larm HER

Selv for etablerte artister og aktører kan kunnskap oppleves uoversiktlig og nettverk utilgjengelig. Og med økende grad av artister og management som gir ut selv, hvem peker deg i rett retning når du vil ha siste utgivelse inn på de viktigste spillelistene?

I panelet sitter Vegard Waske fra Mandelbaum Management, plateaktuelle Ingrid Olava og den nye rapkometen Kristine Blir Rapper. Leif Haaland aka artisten LEIF fra Musikkontoret MØST leder samtalen som en del av lanseringen av nytt mentorprogram fra Musikkontorene og Music Norway.