Musikkontoret

Music Norway samarbeider med musikkontorene i Norge om en rekke små og store prosjekter.

Samarbeidsnettverk

musikkontoret.no
Musikkontoret lansering IG Fb story 1

Den 26. februar 2019 ble samarbeidsavtalen mellom Music Norway og de regionale kompetansesentrene for musikk signert.

Avtalen skal sikre gode rammer for samarbeidet, og bidra til utviklingen av felles programmer.

Om programmene i avtalen.

Session, Mentor og Master er alle landsdekkende samarbeidsprosjekter som drives av de regionale kompetansesentrene og Music Norway.

Session er åpne seminarrekker, der hver enkelt Session forholder seg et definert tema. Programmet skal bidra til å spre erfaring og kunnskap fra norsk og internasjonal musikkbransje, formidlet av erfarne bransjeaktører.

Mentor er en søkbar ordning med veiledning fra håndplukkede aktører fra musikkbransjen.

Master er et helårsprogram for unge og ambisiøse talenter i den norske musikkbransjen. Programmet består av bedriftsbesøk, workshops og foredrag i ulike byer i Europa, og innholdet tilpasses deltagerne.

Sentrene er finansiert med midler fra Kulturrådet, fylkeskommuner og kommuner. Sentrene er åpne for alle som driver med musikk i den enkelte regionen og tilbyr råd, kurs og nettverk for både artister, arrangører og bransje innen det frie musikkfeltet.