Platebransjen

Den norske og internasjonale platebransjen beskrevet gjennom bransjens egne salgstall og analyser.

I følge IFPIs Global Music Report genererte platebransjen inntekter i størrelsesorden 19,1 milliarder USD globalt i 2018, opp 9,7% mot 2017.

USA: 5,6 milliarder USD Japan: 2,7 milliarder USD UK: 1,1 milliarder USD Tyskland: 1,04 milliarder USD Frankrike: 696 millioner USD

Sverige: 167,4 millioner USD Norge: 113,2 millioner USD Danmark: 96,3 millioner USD Finland: 59,5 millioner USD

Norge

IFPI Norge IFPI er en interesseorganisasjon som har 14 medlemmer bestående av norske selskaper samt norske datterselskaper av de tre største internasjonale plateselskapene Universal Music, Sony Music og Warner Music. IFPIs årsrapporter viser salgsverdien av innspilt musikk i Norge, og den norske andelen av dette.

IFPI Norges statistikkside

FONO Interesseorganisasjon for uavhengige norske plateselskaper med over 100 medlemmer. Det gis årlig ut over 700 norske album. Rundt 90% av utgivelsene skjer via norske uavhengige selskaper og produsenter, ifølge FONO.

Globalt

IFPI International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) leverer salgsstatistikk for alle land som har plateselskaper med medlemskap i IFPI. Global Music Report 2019

Merlin Network Phonofile er medlem i Merlin, som representerer interessene til over 700 medlemmer og derigjennom 20 000 uavhengige plateselskaper og distributører i internasjonale sammenhenger. MERLINs hjemmeside

Worldwide Independent Network – WIN FONO er medlem i WIN, som er en internasjonal sammenslutning av nasjonale paraplyorganisasjoner for uavhengige plateselskaper. WINs tallside

Independent Music Companies Association – IMPALA Internasjonale interesseorganisasjon for den uavhengige musikkbransjen. FONO er medlem. IMPALAs hjemmeside

USA Recording Industry Association of America (RIAA) er en interesseorganisasjon som tilsvarer og samarbeider med IFPI.

RIAAs facts & research-side

American Association of Independent Music (A2IM) er en organisasjon for uavhengige plateselskaper i USA. A2IM er en del av WIN-nettverket.

Sverige IFPI Sverige har denne statistikk-siden.

Tyskland Bundesverband Musikindustrie (BVMI) representerer plateindustrien i Tyskland, og er medlem i IFPI. Her er statistikk og tall-siden til BVMI.