Borealis 2022

Starter  —  Slutter

Bergen, Norge

Borealis 2022 Projects Guru Moe 01
Guro Skumsnes Moe – Resonant Silence spilles på Borealis 2022

Festivalen presenterer sjangerkryssende musikk og kunst og har eksistert siden 2004. Borealis er et sted for eventyrlystne lyttere, som feirer musikk som ikke passer inn i en bås. De presenterer nye prosjekter fra Norge og hele verden som presser grensene for hva musikk er og hvordan vi lytter, og har et sterkt internasjonalt renomé.

I 2022 satser festivalen på å invitere til internasjonalt delegatprogram i Bergen. Vi lever i en uforutsigbar verden, men Borealis håper at det vil være mulig å ha gjester fra Europa, og muligens USA. Gjester fra Asia og Afrika er mindre sannsynlig, og festivalen vil derfor ha med delegater fra disse kontinentene digitalt, for å beholde bredden og de ulike perspektivene i programmet, og sørge for at også disse får møtt kollegaer.

Delegatene inviteres til å delta under helgen av festivalen, med ankomst fredag 18. og hjemreise mandag 21. mars. Programmet som tilbys under oppholdet er i all hovedsak programpostene på festivalen, ispedd viktige møteplasser, måltider og ikke minst samtalene som finner sted mens man går fra konsert til konsert. Borealis legger stor vekt på at alle skal delta på alle programposter da det er et nøye kuratert program med masse kunstnerisk input, men også viktige møteplasser for delegatene der de kan bli kjent med de norske deltagerne, og hverandre. Tilbakemeldingen over flere år er at den intime og avslappede atmosfæren på Borealis sitt delegatprogram bidrar til at delegatene senker skuldrene, og bli godt kjent med hverandre, som igjen fører til meningsfylte samtaler og samarbeid.