Digital trade mission New York

Starter  —  Slutter

New York / Online, USA

New York scenic night

Vi gir deg oppdatert kunnskap og nye kontakter i den amerikanske indie bransjen, når
Music Norway og Fono teamer opp med Lorimer Beacon og tar med seg 10 norske selskap på en digital reise til USA

På denne "reisen" setter vi opp et en-til en møter, paneler, forelesinger og mulighet for mentortimer med relevante nøkkelpersoner i den amerikanske indiebransjen.

Programmet vil i hovedsak strekke seg over to dager med 2-3 timer program per dag. Deltakerne vil i etterkant få tilbud om matchmaking basert på egne ønsker og behov.

Temaer for reisen settes i samarbeid med de som blir med, vi ser for oss at markedsføring, trender, sync (musikk i tv, film, reklame), visum, skatt etc. vil være aktuelle overskrifter i programmet.

Søknadsfrist 21. juni

Samarbeidspartnere

General Konsulatet New York
FONO

Søknad Indie Trade Mission New York 2021

Takk for søknad, du vil bli kontaktet.